Funderar du på att skaffa värmepump eller bergvärme?

Priser på värmepumpar

Här går vi igenom vad som påverkar priser för en värmepump och hur du bäst får ner priset på att köpa och installera din värmepump.

Pris värmepump

För att kunna uppskatta vad en värmepump kostar att installera och driva behöver du titta på tre saker för att kunna räkna ut vad det egentliga priset för värmepumpen blir: arbetskostnaden för installationen, materialkostnaden för värmepumpen i sig samt tillbehör som slang och elkassett, och ställa kostnaderna mot besparingen du gör per år efter att din värmepump är igång. Ta alltid in flera olika prisförslag (exempelvis genom denna tjänst för värmepumpar) och hitta det pris på värmepump som passar dig bäst.

Det är viktigt att räkna in besparingen du gör eftersom det är denna summa som avgör om priset är bra eller inte. De flesta villaägare idag kan ofta få en värmepump som betalar sig själv inom tio år. Alltså gör du på tio år en besparing som är lika med eller större än det totala priset för värmepumpen. Därför är det svårt att säga om en värmepump för 50 000 kr är billig eller om en för 100 000 kr är dyr – det är din potentiella besparing som är det viktiga.

Olika former av värmepumpar har olika förutsättningar vad gäller priset. Här kan du läsa mer om kostnaden för markvärme exempelvis, och klicka här för en prisguide specifikt om luft/vattenvärmepumpar.

Exempeluträkning för värmepump

Om vi ponerar att du installerar en jordvärmepump (uträkningen går dock lika bra att applicera på olika sorters värmepumpar):

Materialkostnad värmepump (jordvärme)

Jordvärmepump…..60 000 kr
Kollektorslang och övriga tillbehör…..20 000 kr

Arbetskostnad värmepump (jordvärme)

Arbetskostnad installation….10 000 kr
Arbetskostnad grävning för slang…..30 000 kr

ROT-avdrag värmepump

Med ROT-avdraget får du halvera arbetskostnadsdelen av priset för värmepumpen. Det innebär med ovanstående exempel att totalt pris värmepump blir:

Materialkostnad….80 000 kr

Arbetskostnad…..40 000 kr

Arbetskostnad efter ROT-avdrag…..20 000 kr

Totalt pris för installation och köp av värmepump…..100 000 kr

Typiska priser för värmepumpar

Materialkostnad för värmepump

Materialkostnaden för värmepumpar brukar ligga mellan 15 000 och 70 000 kr, plus 10 000 – 20 000 kr för material och tillbehör utöver själva värmepumpen.

Arbetskostnad för värmepump

I allmänhet kan man räkna på mellan 10 000 och 25 000 kr för arbetskostnaden. Priset blir dock högre om det krävs mer avancerade åtgärder, exempelvis vid borrning för bergvärme.

Besparing med värmepump

Med en värmepump kan du sänka dina energikostnader med upp till 80 procent, även om den exakta besparingen varierar mycket beroende på om det är geovärme (t.ex. jordvärme eller bergvärme) eller luft-värme, vilken modell du har, hur din energiförbrukning är med mera. Men säkert är att du får en lägre räkning för värmen. En normal besparing ligger på runt 50 procent jämfört med värmekostnaden innan värmepumpsinstallationen.

Att räkna ut besparingen gör man enklast genom att prata med olika installatörer och få deras expertutlåtande. Låt värmepumpsfirmorna lämna offerter och göra kalkyler åt dig – sedan är du som beställare i förarsätet för att kunna välja den lösning och den installatör som erbjuder bäst pris och bästa möjliga besparing på lång sikt.

Test av värmepumpar.