Funderar du på att skaffa värmepump eller bergvärme?

Värmepump – från markvärme till frånluft

En värmepump är egentligen ett samlingsnamn på en teknik som sedan kan varieras och användas för att utvinna värme på olika sätt. Olika värmepumpsmodeller har olika för- och nackdelar. Här går vi igenom de olika typerna av värmepumpar och deras fördelar respektive nackdelar.

För att veta vilken som passar dig bäst rekommenderas att alltid kontakta flera olika värmepumpsexperter (gratistjänst via länken). Under varje beskrivning av de olika värmepumparna hittar du även direktlänk till installatörer av just den typen.

Läs mer om ungefärligt pris för en installation av värmepump på sidan pris för värmepump, och vill du veta mer om tekniken bakom rekommenderar vi Så fungerar en värmepump.

Värmepump markvärme

Värmepump markvärme bergvärme luft/vatten
Värmepumpen fångar upp värme i marken.

Markvärmepump (även kallad jordvärmepump eller ytjordvärmepump), fångar upp värmen i det översta marklagret på din tomt, en slang grävs ner på ungefär en meters djup. Passar bra för den med större tomtyta. Prisvärd värmepump som oftast är billigare att installera än exempelvis bergvärme. Hitta en installatör av markvärme nära dig.

Värmepump sjövärme

Sjövärmepump, tar in värmen från en sjöbotten eller annat vattendrag i närheten av ditt hus. Kräver givetvis tillgång till vattendrag. Levererar väldigt jämn värme eftersom temperaturen inte varierar lika mycket vid sjöbotten. Nackdelen är höga miljökrav som kräver särskilt tillstånd från kommunen, men med lite tid och goda argument kan sjövärme vara mycket effektivt.

Värmepump luft/vatten

Luft/vatten-värmepumpen utnyttjar värmen i luften utanför huset och distribuerar den via ett vattenburet system. Bra för den som redan har vattenburen värmedistribution (t.ex. radiatorer/element), och som inte vill borra eller gräva på tomten. Luft/vatten-värmepumpen är också oftast billigare än andra värmepumpar.

Värmepump luft/luft

Luft/luft-värmepump, samma som luft/vatten men distribuerar värmen via ett luftburet system (fläkt). En mycket billig form av värmepump men som å andra sidan oftast inte når samma effekt som mer avancerade värmepumpar, men ändå kan luft/luft-värmepump passa vissa hushåll.

Värmepump bergvärme

Bergvärmepumpen tar upp värmen ur ett djupt borrhål på tomten, ofta ett djup på runt 150 meter. En slang i borrhålet är fylld med ett köldmedium, en vätska som fångar upp värmen och transporterar den upp ur hålet och till värmepumpen. Hitta en installatör av bergvärme nära dig.

Värmepump solenergi

Kombinationsvärmepumpar, exempelvis bergvärme/solenergi, blir allt vanligare. Flera olika tekniker vävs samman för att skapa bra effekt. Passar bra för den som vill kombinera fördelar från olika energisystem. Hör med installatörerna om vilka alternativ de har för olika kombinationsvärmepumpar. Mer om alternativ energi för husägare finns att läsa på sajten Byggmentor.

Gemensamt för samtliga är att de använder en liten del energi för att leverera mer än vad den gör av med, och eftersom värmepumpar plockar in värme som lagrats i mark/luft av solen är det en miljövänlig energiform. En värmepump för dig som bor i hus är alltså en investering som är skonsam mot både plånbok och klimat.